Třetí nemoc: Co potřebujete vědět o exanthema subitum

Příznaky třetí nemoci

Exantém, neboli vyrážka, se u třetí nemoci objevuje typicky až po odeznění horečky. Horečka je přitom často prvním a někdy i jediným příznakem u menších dětí. Může dosahovat až 40 °C a trvat 3 až 7 dní. S horečkou se mohou objevit i mírné příznaky jako bolest v krku, rýma, kašel, nechutenství, únava, průjem nebo zvětšené uzliny na krku. Po odeznění horečky se na těle objeví drobné, světle růžové skvrnky. Vyrážka obvykle začíná na trupu a šíří se na končetiny a obličej. Není svědivá a obvykle do týdne sama vymizí. U některých dětí může být vyrážka méně výrazná a snadno se přehlédne. Třetí nemoc je virové onemocnění, které se šíří vzduchem nebo kontaktem s nakaženým. Nejčastěji postihuje děti ve věku 6 měsíců až 3 let. U starších dětí a dospělých probíhá onemocnění obvykle bez příznaků nebo s mírnými příznaky podobnými nachlazení.

Inkubační doba a trvání

Exantém je vyrážka, která se objevuje na kůži. Exanthema subitum, také známé jako šestá nemoc, je virové onemocnění, které postihuje především kojence a malé děti. Inkubační doba exanthema subitum, tedy doba od nakažení virem do objevení prvních příznaků, je obvykle 5 až 15 dní. Nemoc začíná náhle vysokou horečkou, která může trvat 3 až 5 dní. Poté, co horečka ustoupí, se na těle objeví červená skvrnitá vyrážka. Vyrážka obvykle začíná na trupu a šíří se na krk, obličej a končetiny. Není svědivá a obvykle zmizí během několika dní.

Třetí nemoc, také známá jako pátá nemoc nebo infekční erytém, je další virové onemocnění, které způsobuje vyrážku. Inkubační doba třetí nemoci je delší než u exanthema subitum a pohybuje se od 4 do 21 dní. Prvním příznakem je obvykle mírná horečka, rýma a bolest hlavy. Po několika dnech se na tvářích objeví jasně červená vyrážka, která vypadá jako facka. Vyrážka se poté šíří na trup, paže a nohy. Může se objevovat a mizet po dobu několika týdnů, a to zejména po fyzické námaze, horké koupeli nebo vystavení slunci.

Příčiny a přenos

Exanthéma subitum, lidově nazývané šestá nemoc, a třetí nemoc, známá také jako infekční erytém, jsou virová onemocnění postihující převážně děti. Obě nemoci vyvolávají viry z čeledi herpesvirů, konkrétně lidský herpesvirus 6 a 7 u exanthéma subitum a lidský parvovirus B19 u třetí nemoci. Tyto viry se šíří vzduchem kapénkami, které se uvolňují při kašli, kýchání nebo mluvení infikované osoby. K přenosu může dojít i dotykem kontaminovaných předmětů, jako jsou hračky nebo ruce. Inkubační doba, tedy doba od nakažení do objevení prvních příznaků, je u exanthéma subitum 5 až 15 dní a u třetí nemoci 4 až 21 dní. Během této doby může být infikované dítě bez příznaků, ale přesto nakažlivé a šířit virus na své okolí. Děti jsou nejvíce infekční před vypuknutím vyrážky, která je typickým příznakem obou nemocí. Po objevení vyrážky se riziko přenosu snižuje.

Diagnostika třetí nemoci

Exantém (vyrážka) se obvykle objeví až po odeznění horečky a projevuje se jako drobné, světle růžové skvrny, které nebývají svědivé. Vyrážka se nejprve objevuje na trupu a poté se může rozšířit na končetiny, obličej však obvykle nepostihuje.

Onemocnění je virového původu, konkrétně ho způsobuje lidský herpesvirus 6 (HHV-6), vzácněji pak HHV-7. Virus se šíří kapénkovou infekcí, tedy vzduchem prostřednictvím infikovaných kapiček hlenu nebo slin, které se uvolňují při kašli nebo kýchání. Inkubační doba je obvykle 5 až 15 dní.

Diagnostika třetí nemoci je obvykle založena na klinickém obrazu, tedy na typických příznacích, jako je náhlá vysoká horečka, která trvá 3 až 5 dní, a následná vyrážka. Vzhledem k tomu, že příznaky třetí nemoci jsou podobné jako u jiných dětských infekcí, může být v některých případech nutné provést laboratorní testy k vyloučení jiných onemocnění. Mezi tyto testy patří krevní testy k detekci protilátek proti HHV-6 nebo HHV-7, případně PCR test k detekci virové DNA v krvi.

Vzhledem k tomu, že se jedná o virové onemocnění, neexistuje žádná specifická léčba. Léčba je symptomatická a zaměřuje se na zmírnění příznaků, jako je horečka a bolest. Důležitý je dostatečný příjem tekutin a klid na lůžku. Většina dětí se z třetí nemoci zotaví bez komplikací během 7 až 10 dní.

Léčba a domácí péče

Exanthema subitum, také známé jako šestá nemoc nebo roseola infantum, je virové onemocnění postihující nejčastěji děti do dvou let věku. Typicky se projevuje vysokou horečkou, která trvá 3-5 dní, následovanou výsevem ne svědivé růžové vyrážky po celém těle. Nemoc je způsobena lidským herpesvirem 6. a 7. typu.

Léčba exanthema subitum je převážně symptomatická, zaměřená na zmírnění příznaků. Doporučuje se dostatečný příjem tekutin, klid na lůžku a podávání léků na snížení horečky, jako je paracetamol nebo ibuprofen. Antibiotika nejsou účinná, protože se jedná o virové onemocnění. Důležitá je domácí péče, která zahrnuje sledování teploty, podávání dostatečného množství tekutin a zajištění klidu. Ke zmírnění svědění lze použít chladivé obklady nebo koupele s ovesnými vločkami. Děti by měly zůstat doma a vyhýbat se kontaktu s ostatními dětmi, dokud horečka neustoupí a vyrážka nezmizí.

Onemocnění obvykle probíhá mírně a děti se z něj plně zotaví bez komplikací. Vzácně se mohou objevit febrilní křeče způsobené vysokou horečkou. Pokud se u dítěte objeví ztuhlost šíje, zvracení, dehydratace, potíže s dýcháním nebo jiné zvážnější příznaky, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Exanthema subitum, třetí nemoc, je jako nečekaný host - přijde, udělá si, co potřebuje, a zase odejde.

Eliška Dvořáková

Možné komplikace

Exantém je typický pro šestou nemoc, ale může se objevit i u jiných virových onemocnění. U většiny dětí probíhá exanthema subitum mírně a bez komplikací. U některých dětí, zejména u těch s oslabeným imunitním systémem, se však mohou vyskytnout komplikace. Mezi ně patří febrilní křeče, aseptická meningitida, encefalitida, pneumonie, hepatitida a trombocytopenie. Febrilní křeče jsou nejčastější komplikací a obvykle jsou neškodné. Aseptická meningitida je zánět mozkových blan, který může způsobit bolesti hlavy, ztuhlost šíje a horečku. Encefalitida je zánět mozku, který může způsobit záchvaty, zmatenost a ztrátu vědomí. Pneumonie je infekce plic, která může způsobit kašel, dušnost a horečku. Hepatitida je zánět jater, který může způsobit žloutenku, únavu a bolest břicha. Trombocytopenie je nízký počet krevních destiček, který může způsobit snadné modřiny a krvácení. Je důležité si uvědomit, že komplikace exanthema subitum jsou vzácné. Většina dětí se z této nemoci plně zotaví bez jakýchkoli dlouhodobých následků. Pokud máte obavy o zdraví vašeho dítěte, obraťte se na svého lékaře.

Prevence a ochrana

Exanthema subitum, také známé jako šestá nemoc, a třetí nemoc, neboli pátá nemoc, jsou virová onemocnění běžná u dětí. Obě nemoci se šíří kapkami z kašle nebo kýchání infikované osoby. Neexistuje žádná specifická prevence proti exanthema subitum ani proti třetí nemoci. Dodržování základních hygienických návyků však může snížit riziko nákazy. Mezi tyto návyky patří: mytí rukou mýdlem a vodou po použití toalety, před jídlem a po smrkání, zakrývání úst a nosu při kašli a kýchání a vyhýbání se blízkému kontaktu s nemocnými osobami.

Jelikož jsou obě nemoci virového původu, antibiotika nejsou účinná. Léčba je obvykle zaměřena na zmírnění příznaků, jako je horečka a svědění. Dětem se doporučuje klid na lůžku a dostatek tekutin. Pro zmírnění svědění lze použít chladivé obklady a volně prodejné léky proti svědění. Většina dětí se z exanthema subitum i třetí nemoci zotaví bez komplikací během jednoho až dvou týdnů.

Kdy kontaktovat lékaře

Pokud se u vašeho dítěte objeví vysoká horečka, která trvá déle než 3 dny a nezdá se, že by klesala, je důležité vyhledat lékařskou pomoc. Stejně tak byste měli kontaktovat lékaře, pokud se u dítěte objeví některý z následujících příznaků:

Ztuhlost šíje

Silná bolest hlavy

Potíže s dýcháním

Zvracení

Odmítání jídla a pití

Extrémní podrážděnost nebo ospalost

Záchvaty

Vyrážka, která se po stlačení nezbledne

Vyrážka, která se šíří do očí, úst nebo genitálií

Pamatujte, že exanthema subitum a šestá nemoc jsou virová onemocnění, která obvykle odezní sama. Většina dětí se z těchto nemocí zotaví bez komplikací. Je však důležité sledovat příznaky a v případě pochybností se poradit s lékařem.

Třetí nemoc u dospělých

Exanthema subitum, lidově nazývaná také šestá nemoc, je virové onemocnění, které postihuje především děti do dvou let věku. U dospělých se vyskytuje vzácně, ale pokud ano, může mít závažnější průběh. Původcem je lidský herpesvirus 6 (HHV-6), někdy také HHV-7. Typickým příznakem je náhlá vysoká horečka, která trvá 3–5 dní a poté náhle ustoupí. Současně s poklesem horečky se objeví na trupu a končetinách červená skvrnitá vyrážka, která sama odezní během několika dní. U dospělých může být exanthema subitum doprovázena bolestí hlavy, svalů a kloubů, zvětšením mízních uzlin a únavou. Vzácně se mohou objevit i komplikace, jako je zánět mozkových blan, zánět jater nebo zápal plic. Léčba je obvykle pouze symptomatická, zaměřená na snížení horečky a zmírnění ostatních příznaků. Důležitý je klid na lůžku a dostatečný příjem tekutin.

Vlastnost Exanthema subitum (Šestá nemoc)
Původce Lidský herpesvirus 6 (HHV-6)
Věková skupina Děti mezi 6 měsíci a 3 roky
Typické příznaky Náhlá vysoká horečka, následovaná vyrážkou po odeznění horečky
Délka trvání 3-7 dní
Léčba Symptomatická (snižování horečky, dostatek tekutin)

Pozor, termín "třetí nemoc" se historicky používal pro jinou dětskou nemoc - zarděnky. V současnosti se tento název již nepoužívá, aby se předešlo záměně. Pokud máte podezření na exanthema subitum u sebe nebo u vašeho dítěte, vždy se poraďte s lékařem.

Třetí nemoc v těhotenství

Exantém je vyrážka, která se objevuje na kůži. Může být způsobena různými faktory, jako jsou viry, bakterie nebo alergické reakce. Šestá nemoc, známá také jako exanthema subitum nebo roseola infantum, je virové onemocnění, které postihuje především kojence a malé děti. Je charakterizována náhlou vysokou horečkou, která trvá 3–5 dní, po níž následuje výsev červené skvrnité vyrážky na trupu, která se může rozšířit na končetiny a obličej. Vyrážka obvykle není svědivá a sama odezní během několika dní. Šestá nemoc je vysoce nakažlivá a šíří se vzdušnými kapénkami, jako jsou sliny nebo hlen, když infikovaná osoba kašle nebo kýchá. Neexistuje žádná specifická léčba šesté nemoci. Léčba je obvykle podpůrná a zahrnuje podávání léků proti horečce, jako je paracetamol nebo ibuprofen, a zajištění dostatečné hydratace. Vzácně se u kojenců a malých dětí s oslabeným imunitním systémem mohou objevit komplikace, jako jsou febrilní záchvaty nebo encefalitida. Pokud máte obavy o zdraví svého dítěte, vždy se poraďte s lékařem.

Publikováno: 29. 06. 2024