Trápí vás emetofobie? Poznejte příznaky a zbavte se strachu!

Co je emetofobie?

Emetofobie, někdy také nazývaná zvracenífobie, je úzkostná porucha charakterizovaná silným, iracionálním strachem ze zvracení, zvracení druhých nebo ze zvracení obecně. Lidé s emetofobií se často velmi bojí situací, které by mohly vést ke zvracení, jako je například cestování autem, konzumace určitých potravin nebo pobyt v blízkosti nemocných lidí. Mohou se také vyhýbat místům, kde by se mohli setkat se zvracením, jako jsou nemocnice, restaurace nebo dokonce i domy přátel a rodiny. Příznaky emetofobie se liší od člověka k člověku, ale často zahrnují: intenzivní úzkost a strach při pomyšlení na zvracení, panické záchvaty, nevolnost, závratě, bušení srdce, dušnost, pocení, třes, pláč, nutkání uniknout ze situací, které by mohly vést ke zvracení, vyhýbání se jídlům, nápojům a aktivitám, které by mohly způsobit nevolnost, nadměrné mytí rukou a dezinfekce, neustálé kontrolování data spotřeby potravin, posedlost čistotou, strach z těhotenství (kvůli ranní nevolnosti), strach z cestování, strach z konzumace jídla mimo domov. Emetofobie může mít významný dopad na kvalitu života postižených. Může vést k sociální izolaci, problémům v práci nebo ve škole a ztrátě radosti ze života.

Intenzivní strach a úzkost

Intenzivní strach a úzkost jsou ústředními prvky emetofobie, fobie zvracení. Pro osoby s touto fobií představuje už jen pomyšlení na zvracení, vidět někoho zvracet nebo zvracet samotné ohromnou zátěž. Tato úzkost není přechodná, ale prostupuje jejich životy a ovlivňuje jejich každodenní činnosti.

Příznaky intenzivního strachu a úzkosti se u emetofobie projevují v různých podobách:

Pocity paniky nebo hrůzy při pomyšlení na zvracení

Zvýšený tep, pocení, třes, nevolnost nebo závratě v situacích spojených se zvracením

Vyhýbání se místům, kde by mohlo dojít ke zvracení, jako jsou restaurace, nemocnice nebo hromadná doprava

Extrémní obavy z otravy jídlem a přehnaná hygienická opatření

Kontrola data spotřeby potravin, odmítání jídla mimo domov nebo stravování pouze doma

Neustálé sledování vlastního těla a vnímání jakýchkoli náznaků nevolnosti

Omezování sociálních kontaktů ze strachu ze zvracení sebe nebo ostatních

Potíže se spánkem kvůli obavám ze zvracení během noci

Tyto příznaky mohou být natolik závažné, že významně narušují kvalitu života jedince s emetofobií.

Vyhýbání se situacím

Emetofobie, neboli strach ze zvracení, nutí lidi dělat neuvěřitelné věci, aby se vyhnuli i sebemenší možnosti, že by se jim udělalo špatně. Vyhýbání se situacím je jedním z nejčastějších příznaků emetofobie. Lidé s touto fobií se můžou vyhýbat jízdě v dopravních prostředcích, návštěvám restaurací, sledování filmů s danou tématikou a dokonce i těhotenství. Někteří se bojí jíst na veřejnosti nebo jíst jídla, která jim v minulosti způsobila nevolnost. Jiní se vyhýbají nemocným lidem, nemocnicím a místům, kde by se mohli setkat s lidmi trpícími žaludečními problémy. Toto vyhýbání se může stát natolik extrémním, že významně omezí každodenní život a sociální interakce. Důležité je si uvědomit, že vyhýbáním se obávaným situacím se fobie ve skutečnosti posiluje. Tím, že se člověk vyhýbá spouštěčům, si mozek neuvědomuje, že daná situace není ve skutečnosti nebezpečná.

Fyzické projevy úzkosti

Emetofobie, neboli strach ze zvracení, se neprojevuje jen v mysli. Často s sebou nese nepříjemné fyzické symptomy, které úzkost ještě zhoršují. Mezi typické projevy patří nevolnost, která je sama o sobě zdrojem paniky pro lidi s emetofobií. Pocit na zvracení je pro ně nesnesitelný a vyvolává další vlnu strachu. Dalším častým příznakem je bušení srdce a zrychlený tep. Tělo vnímá úzkost jako ohrožení a spouští stresovou reakci. Sucho v ústech, závratě a točení hlavy jsou také běžnými průvodními jevy. Člověk s emetofobií se může potit, třást se a pociťovat bolesti břicha. Tyto projevy úzkosti zhoršují kvalitu života a omezují běžné fungování. Důležité je si uvědomit, že tyto fyzické příznaky jsou reakcí na strach a samy o sobě neznamenají, že člověk skutečně zvrací.

Dopad na kvalitu života

Emetofobie, tedy panická hrůza ze zvracení, dokáže mít zničující dopad na kvalitu života. Strach a úzkost, které s sebou přináší, ovlivňují každodenní činnosti a rozhodnutí. Lidé s emetofobií se často vyhýbají jídlům, restauracím a společenským událostem ze strachu z možné nevolnosti. Mohou se bát cestování, protože se obávají zvracení v dopravních prostředcích. Někteří jedinci s těžkou emetofobií se dokonce bojí opustit své domovy, aby se vyhnuli jakémukoli riziku. Omezování stravy ze strachu z otravy jídlem může vést k nutričním nedostatkům a dalším zdravotním problémům. Neustálá úzkost a obavy mohou způsobovat problémy se spánkem, únavu a deprese. Emetofobie může také negativně ovlivnit vztahy s blízkými, protože postižení se mohou izolovat a vyhýbat se aktivitám, které by normálně sdíleli s rodinou a přáteli. Je důležité si uvědomit, že emetofobie je léčitelná úzkostná porucha. Existují účinné terapie, jako je kognitivně behaviorální terapie (KBT), které pomáhají lidem překonat jejich strach a zlepšit kvalitu jejich života.

Děti a emetofobie

Emetofobie, tedy panický strach ze zvracení, se bohužel nevyhýbá ani dětem. Pro ty nejmenší může být obzvláště děsivá, protože často nechápou, co se s nimi děje a proč se tak bojí. Příznaky emetofobie u dětí se mohou projevovat různě. Některé děti se stanou úzkostnými a plačtivými, když se mluví o zvracení nebo když vidí někoho jiného zvracet. Jiné děti se začnou vyhýbat jídlům, o kterých si myslí, že by jim mohly způsobit nevolnost, nebo odmítají chodit do školy ze strachu, že by tam mohly zvracet. Mezi další příznaky patří bolesti břicha, nechutenství, problémy se spánkem a ztráta zájmu o oblíbené činnosti. Důležité je si uvědomit, že emetofobie je skutečná úzkostná porucha a nejedná se o rozmazlenost nebo snahu o manipulaci. Pokud máte podezření, že vaše dítě trpí emetofobií, je důležité vyhledat odbornou pomoc. Psycholog nebo psychiatr může s vaším dítětem pracovat na zvládání úzkosti a strachu pomocí různých terapeutických metod, jako je kognitivně behaviorální terapie. Společně s odborníkem a s podporou rodiny se i děti s emetofobií mohou naučit zvládat svůj strach a žít plnohodnotný život.

Diagnostika a léčba

Emetofobie, tedy panická hrůza ze zvracení, může být velmi omezující. Postižení se často vyhýbají místům, kde by se mohli setkat s nemocnými lidmi, bojí se konzumace některých potravin nebo cestování. Diagnostika emetofobie spočívá především v rozhovoru s psychologem či psychiatrem. Ten na základě popsaných symptomů a dopadu na život pacienta určí, zda se jedná o emetofobii. Důležité je odlišit ji od jiných úzkostných poruch či fobií. Léčba emetofobie se obvykle opírá o psychoterapii, zejména kognitivně-behaviorální terapii (KBT). Ta pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenkové vzorce a naučit se lépe zvládat úzkost. Součástí terapie může být i postupné vystavování se obávaným situacím, aby si pacient zvykl a ztratil strach. V některých případech může být doplňkově nasazena i medikace, například antidepresiva, která pomáhají regulovat úzkost. Důležité je vyhledat odbornou pomoc co nejdříve, protože neléčená emetofobie může vést k sociální izolaci a zhoršení kvality života.

Terapie: Kognitivně-behaviorální terapie

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je považována za jednu z nejefektivnějších forem terapie pro emetofobii. Zaměřuje se na identifikaci, zpochybňování a změnu negativních myšlenek, pocitů a chování spojených se zvracením. Terapeut vám pomůže rozpoznat iracionální myšlenky, jako je přesvědčení, že zvracení je vždy katastrofální, a nahradit je realističtějšími a adaptivnějšími myšlenkami.

Příznaky emetofobie
Příznak Popis
Intenzivní strach z zvracení Silný, iracionální strach z vlastního zvracení, zvracení druhých osob nebo z pohledu na zvracení.
Vyhýbavé chování Vyhýbání se místům, kde by se mohlo zvracet (např. nemocnice), jídlům, která by mohla vyvolat nevolnost, nebo kontaktům s nemocnými lidmi.
Úzkostné stavy Pocit úzkosti, paniky nebo strachu v situacích, které si spojujete se zvracením.

Součástí KBT pro emetofobii jsou expozice. Jde o postupné vystavování se situacím, které vyvolávají úzkost, ale bez skutečného zvracení. Může jít o sledování videí se zvracením, pobyt v blízkosti lidí, kteří trpí nevolností, nebo konzumaci jídla, které v minulosti vyvolávalo úzkost. Expozice pomáhají snížit úzkost a strach spojený se zvracením.

Důležitou součástí KBT je i nácvik relaxačních technik, jako je hluboké dýchání nebo progresivní svalová relaxace. Tyto techniky pomáhají zvládat úzkost a paniku v situacích, které ji vyvolávají. KBT obvykle trvá několik týdnů až měsíců a vyžaduje aktivní účast a spolupráci klienta.

Podpůrné skupiny a online zdroje

Pro mnoho lidí s emetofobií je sdílení jejich strachu a zkušeností s ostatními nesmírně užitečné. Podpůrné skupiny, ať už osobní nebo online, poskytují bezpečné a chápavé prostředí, kde se lidé s emetofobií mohou spojit s ostatními, kteří chápou, čím procházejí. V těchto skupinách se můžete podělit o své příběhy, tipy na zvládání úzkosti a strategie, jak se vyrovnat s příznaky emetofobie. Online fóra a skupiny na sociálních médiích zaměřené na emetofobii jsou také skvělým zdrojem informací a podpory. Najdete zde rady od odborníků, příběhy lidí, kteří se s emetofobií úspěšně vyrovnali, a informace o dostupných terapiích. Pamatujte, že nejste sami a existuje mnoho zdrojů, které vám pomohou na cestě k zotavení.

Život s emetofobií

Emetofobie, neboli strach ze zvracení, může proměnit každodenní život v noční můru. Příznaky a projevy emetofobie se liší od člověka k člověku, ale existují společné rysy. Nevolnost, závratě, bušení srdce a dušnost jsou jen špičkou ledovce. Člověk s emetofobií se neustále obává, že se pozvrací on sám, nebo někdo v jeho blízkosti. Tato úzkost se projevuje vyhýbavým chováním. Restaurace, hromadná doprava, kina, nemocnice – to jsou jen některá z míst, kterým se emetofobici vyhýbají. Strava je často omezená na "bezpečné" potraviny, které podle nich nezpůsobí zvracení. Sociální život je omezený, protože setkání s přáteli, rodinou nebo kolegy v práci představují riziko. Emetofobie je závažná úzkostná porucha, která si zaslouží pozornost a léčbu. Pokud se v tomto popisu poznáváte, nebojte se vyhledat odbornou pomoc.

Publikováno: 06. 07. 2024