Klíšťová nemoc: Jak se chránit a co dělat po kousnutí?

Klíšťata a přenos nemocí

Klíšťata, drobní parazité žijící v lesích, parcích a zahradách, představují pro člověka i zvířata zdravotní riziko. Přenášejí totiž celou řadu nemocí, z nichž nejznámější jsou lymská borelióza a klíšťová encefalitida. Borelióza, bakteriální onemocnění, se projevuje typickou červenou skvrnou s bledým středem v místě kousnutí, horečkou, bolestí hlavy a únavou. Následky neléčené boreliózy mohou být závažné, postihující klouby, srdce i nervový systém. Klíšťová encefalitida, virové onemocnění, se projevuje podobnými příznaky jako chřipka, v horších případech může vést k zánětu mozku a míchy. Proti klíšťové encefalitidě existuje účinné očkování, zatímco proti borelióze ne. Prevence je proto klíčová: používejte repelenty, noste světlé oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi, po návratu z přírody se důkladně prohlédněte a včas odstraňte případné klíště. Pokud se u vás po kousnutí klíštětem objeví jakékoli zdravotní potíže, neváhejte vyhledat lékaře.

Lymská borelióza: Příznaky

Lymská borelióza, známá také jako lymská nemoc, je infekční onemocnění způsobené bakterií Borrelia burgdorferi. Tato bakterie se přenáší na člověka kousnutím infikovaného klíštěte. Příznaky lymské boreliózy se liší v závislosti na stadiu onemocnění. V raném stadiu se často objevuje charakteristická kožní vyrážka zvaná erythema migrans. Tato vyrážka má obvykle kruhový tvar a šíří se od místa kousnutí klíštěte. Může být doprovázena příznaky podobnými chřipce, jako je horečka, bolest hlavy, únava, bolest svalů a kloubů. Někdy se však stává, že se erythema migrans neobjeví vůbec, nebo si jí postižený člověk nevšimne. V takovém případě je diagnostika nemoci obtížnější. Pokud se lymská borelióza neléčí, může přejít do pozdějšího stadia. V pozdějším stadiu se mohou objevit závažnější příznaky, jako jsou neurologické potíže, artritida, srdeční problémy a kožní změny. Mezi neurologické potíže patří například zánět mozkových blan, obrna lícního nervu nebo zánět nervových kořenů. Artritida se projevuje bolestí a otokem kloubů, nejčastěji kolenních. Srdeční problémy se vyskytují vzácněji a zahrnují zánět srdečního svalu nebo poruchy srdečního rytmu. Kožní změny v pozdějším stadiu lymské boreliózy se mohou projevovat jako chronická atrofická akrodermatitida, což je zánětlivé onemocnění kůže. Je důležité si uvědomit, že ne každý, kdo je pokousán infikovaným klíštětem, onemocní lymskou boreliózou. Pokud se však u vás po kousnutí klíštětem objeví jakékoli z výše uvedených příznaků, je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc. Včasná diagnostika a léčba antibiotiky jsou klíčové pro prevenci závažných komplikací lymské boreliózy.

Lymská borelióza: Léčba

Lymská borelióza je infekční onemocnění způsobené bakterií Borrelia burgdorferi, kterou přenášejí infikovaná klíšťata. Léčba lymské boreliózy je nejúčinnější v raných stádiích onemocnění a obvykle zahrnuje antibiotika. Délka léčby antibiotiky se liší v závislosti na stadiu onemocnění a individuálních faktorech pacienta. Včasná lokalizovaná borelióza, kdy se objeví erythema migrans (charakteristická červená skvrna), se obvykle léčí perorálními antibiotiky, jako je doxycyklin, amoxicilin nebo cefuroxim, po dobu 14 až 21 dní. V případě diseminované boreliózy, kdy se infekce rozšířila do dalších orgánů, může být nutná delší léčba antibiotiky, a to i intravenózně. Pozdní stadia lymské boreliózy, která se vyvíjejí bez léčby, mohou postihnout klouby, nervový systém a srdce. Léčba v těchto případech je složitější a může vyžadovat kombinaci antibiotik a dalších terapií. Je důležité si uvědomit, že i po úspěšné léčbě lymské boreliózy se u některých pacientů mohou vyskytnout přetrvávající příznaky, jako je únava, bolesti svalů a kloubů nebo potíže s koncentrací. Tyto příznaky se označují jako post-lymská borelióza nebo syndrom po léčbě lymské boreliózy. Příčina těchto přetrvávajících příznaků není dosud zcela objasněna a neexistuje pro ně žádná specifická léčba. V případě jakýchkoli přetrvávajících příznaků po léčbě lymské boreliózy je důležité vyhledat lékařskou pomoc.

Klíšťová encefalitida: Příznaky

Klíšťová encefalitida, neboli zánět mozku přenášený klíšťaty, se projevuje ve dvou fázích. První fáze, která nastává 7 až 14 dní po přisátí infikovaného klíštěte, se podobá chřipce. Objevuje se horečka, bolest hlavy, únava, bolest svalů a kloubů, nechutenství a nevolnost. Tato fáze trvá obvykle 2 až 7 dní a u některých lidí může proběhnout i bezpříznakově. Po první fázi následuje krátké období bez příznaků, které trvá přibližně 1 až 3 týdny. Poté se u 10 až 20 % nakažených rozvíjí druhá, závažnější fáze onemocnění. Ta je charakteristická postižením centrálního nervového systému. Objevují se silné bolesti hlavy, vysoké horečky, ztuhlost šíje, zvracení, světloplachost, poruchy spánku, dezorientace, třes, poruchy hybnosti a v nejzávažnějších případech i ochrnutí, bezvědomí a smrt. U některých pacientů se mohou objevit i dlouhodobé následky, jako jsou bolesti hlavy, poruchy koncentrace, deprese, únava a ochrnutí.

Klíšťová encefalitida: Léčba

Neexistuje žádná specifická léčba klíšťové encefalitidy. Léčba je pouze podpůrná a zaměřuje se na zvládání symptomů. To může zahrnovat odpočinek, dostatek tekutin, léky proti bolesti a horečce. V některých případech může být nutná hospitalizace, aby bylo možné sledovat a léčit komplikace, jako je zánět mozku (encefalitida) nebo zánět mozkových blan (meningitida).

Je důležité si uvědomit, že klíšťová encefalitida může mít dlouhodobé následky, jako jsou bolesti hlavy, únava, poruchy koncentrace a deprese. U některých lidí se mohou tyto příznaky objevit až měsíce nebo roky po infekci.

Nejlepší ochranou proti klíšťové encefalitidě je prevence. To zahrnuje:

Používání repelentů proti hmyzu

Nošení světlého oblečení, které usnadňuje zpozorování klíšťat

Pravidelné kontroly těla na přítomnost klíšťat

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Očkování je obzvláště důležité pro lidi, kteří žijí nebo cestují do oblastí s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy.

Prevence klíšťové encefalitidy

Klíšťová encefalitida, někdy nazývaná také klíšťový zánět mozku, je virové onemocnění, které napadá centrální nervový systém. Přenáší se kousnutím infikovaného klíštěte. Nejúčinnější ochranou proti klíšťové encefalitidě je očkování. Očkování se doporučuje všem osobám žijícím v rizikových oblastech nebo těm, kteří se v těchto oblastech pohybují. Očkování probíhá ve třech dávkách, přičemž první dvě dávky se podávají s odstupem 1-3 měsíců a třetí dávka po 9-12 měsících od druhé dávky. Důležitá je i prevence v podobě ochrany před klíšťaty. Při pobytu v přírodě noste světlé oblečení, na kterém klíšťata snadněji uvidíte. Používejte repelenty, které odpuzují klíšťata. Po návratu z přírody si vždy důkladně prohlédněte celé tělo, zda na něm nemáte přisáté klíště. Včasné odstranění klíštěte snižuje riziko nákazy. Pokud najdete přisáté klíště, odstraňte ho co nejdříve. Použijte pinzetu nebo speciální kartu na vytahování klíšťat. Klíště uchopte co nejblíže kůži a táhněte ho pomalu a rovnoměrně směrem ven. Místo po přisátí klíštěte dezinfikujte.

Ochrana před klíšťaty

Klíšťata, drobní parazité číhající v trávě a křoví, představují pro člověka reálné nebezpečí. Přenášejí totiž závažná onemocnění, jako je lymská borelióza a klíšťová encefalitida. Borelióza, bakteriální infekce, se projevuje typickou červenou skvrnou s bledým středem v místě kousnutí, doprovázenou únavou, bolestí hlavy a svalů. Následky neléčené boreliózy mohou být chronické a postihnout klouby, srdce i nervový systém. Klíšťová encefalitida, virové onemocnění, se projevuje horečkou, bolestí hlavy, zvracením a v těžkých případech i zánětem mozku a mozkových blan. Ochrana před klíšťaty je proto zásadní. Při pobytu v přírodě noste světlé oblečení, na kterém klíšťata snadněji uvidíte, dlouhé kalhoty a rukávy, ponožky a pevnou obuv. Používejte repelenty s obsahem DEET nebo icaridinu, které klíšťata odpuzují. Po návratu z přírody si důkladně prohlédněte celé tělo, zejména vlasovou pokožku, třísla, podpaží a oblast za ušima. Pokud najdete přisáté klíště, opatrně ho odstraňte pinzetou co nejblíže kůži a ranku dezinfikujte. V případě výskytu příznaků onemocnění po kousnutí klíštětem neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontrola po pobytu v přírodě

Po návratu z lesa, louky nebo i krátké procházky parkem je nezbytné provést důkladnou kontrolu celého těla kvůli klíšťatům. Klíšťata přenášejí závažná onemocnění, jako je lymská borelióza a klíšťová encefalitida. Čím dříve klíště objevíte a odstraníte, tím menší je riziko nákazy. Zaměřte se na místa, kde se klíšťata ráda schovávají – v tříslech, podpaží, za ušima, ve vlasech a u dětí i na hlavě. Klíště se může přisát i na místech, kde byste ho nečekali. Pokud najdete přisáté klíště, je důležité ho co nejrychleji a správně odstranit. Použijte pinzetu, kleštičky na klíšťata nebo speciální kartu a klíště opatrně vytáhněte. Místo po přisátí dezinfikujte. Sledujte místo vpichu a všímejte si případných příznaků onemocnění, jako je zarudnutí, otok, horečka, bolest hlavy nebo kloubů. V případě jakýchkoli pochybností nebo zdravotních potíží se neprodleně obraťte na svého lékaře.

Správné vytažení klíštěte

Klíšťata nepředstavují jen nepříjemný suvenýr z procházky přírodou, ale také riziko závažných onemocnění, jako je lymská borelióza nebo klíšťová encefalitida. Pokud na sobě klíště objevíte, je důležité ho co nejrychleji a správně odstranit. Čím déle klíště saje, tím vyšší je riziko přenosu infekce. K vytažení klíštěte nikdy nepoužívejte olej, masti, alkohol ani jiné látky. Mohli byste tak klíště podráždit a zvýšit riziko přenosu infekce. Místo sání uchopte pinzetou co nejblíže kůži a kývavým pohybem klíště opatrně vytáhněte. Dbejte na to, abyste klíště nerozmáčkli a neodstranili pouze jeho tělo bez hlavičky. Po vytažení klíštěte ranku dezinfikujte a sledujte ji. Pokud se objeví zarudnutí, otok, horečka nebo jiné zdravotní potíže, neprodleně vyhledejte lékaře. Pamatujte, že prevence je vždy lepší než léčba. Používejte repelenty, noste světlé oblečení, po návratu z přírody se důkladně prohlédněte a včas se nechte očkovat proti klíšťové encefalitidě.

Co dělat po kousnutí klíštětem

Po přisátí klíštěte je nejdůležitější jeho co nejrychlejší a správné odstranění. Použijte pinzetu, případně speciální kartu na klíšťata, a uchopte ho co nejblíže kůži. Poté klíštěte opatrně vytáhněte tahem kolmo vzhůru. Místo přisátí následně dezinfikujte. Nepoužívejte olej, masti ani jiné „zaručené“ metody, které odstranění komplikují a zvyšují riziko infekce. Po vytažení klíštěte sledujte místo vpichu a své celkové zdraví. Mezi příznaky onemocnění přenášených klíšťaty patří chřipkové příznaky, únava, bolesti hlavy a svalů, zarudnutí kůže v okolí vpichu, případně i další. Pokud se u vás po kousnutí klíštětem objeví jakékoli zdravotní potíže, neprodleně vyhledejte lékaře. Informujte ho o kousnutí klíštětem a o tom, kdy k němu došlo. Lékař provede potřebná vyšetření a v případě potřeby nasadí vhodnou léčbu. Pamatujte, že včasná diagnostika a léčba onemocnění přenášených klíšťaty je zásadní pro zamezení vážným zdravotním komplikacím.

Publikováno: 22. 06. 2024